Privacy statement

Privacyverklaring Good News

Onze gegevens

Wij zijn Good News en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20096422. Wij zijn gevestigd op de Reduitlaan 29, 4814DC in Breda. Op de contactpagina vind je al onze contactgegevens.

Als Good News vinden we privacy online erg belangrijk! Op deze pagina vind je meer informatie over de gegevens die wij verzamelen en wat we hiermee doen.

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

1. Grondslagen voor verwerking

Good News verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar Good News gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
 

2. Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

Cookies

Good News maakt gebruik van (third party) cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt. Je kan alle details over het gebruik van cookies lezen in onze cookieverklaring.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Advertenties

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

4. Doeleinden van de verwerking

In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

  • Informatie over Good News naar je toe te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post, e-mail of andere middelen en je marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
  • Het gebruik van onze diensten aan je te promoten en promotionele en informatie-inhoud met je te delen in overeenstemming met jouw communicatievoorkeuren;
  • Je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten;
  • Levering van diensten en facturatie;
  • Een sollicitatie te verwerken;
  • Voldoen aan de wettelijke vereisten.

5. Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Good News en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@goodnews.nl. of vul het contactformulier op de contactpagina in.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Good News te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Good News de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Good News de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

7. Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (Google) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek (aan deze of aan andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan je vinden in onze cookieverklaring.

Je moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Dit privacybeleid is hierop niet van toepassing, we hebben namelijk geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

8. Beveiliging van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die je verstrekt worden door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen Good News gebruiken we marketing automation software om het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde te beheren. Wanneer een contact toestemming geeft via een opt-in, kunnen wij ervoor kiezen om content te delen die aansluit op diens persoonlijke wensen en/of surfgedrag, doelgericht adverteren, persoonlijke e-mails sturen n.a.v. het downloaden van een resource en/of kan er telefonisch contact worden opgenomen.

10. Vragen of klacht?

Heb je een vraag of een klacht? Dan kan je een e-mail sturen aan quality@goodnews.nl.

Wij als Good News, willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt je contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.

Versienummer: 1.1 22-07-2021

Contact! Let's talk!